Historie

Verdieping

Historie


Hoe is dat zo gekomen?

Op de Vrouwenontmoetingsdagen gaan vrouwen met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen. Eén van de deelneemsters wilde meer dan alleen het gesprek op die middag, die eens in het half jaar gehouden wordt; ze wilde vaker verdieping en uitwisseling.

Daarom praten vrouwen van verschillende achtergrond, nu al sinds september 2011, met elkaar over thema´s als veiligheid, inspiratie en levenshouding.


De gespreksgroep wordt bezocht door gemiddeld zo´n acht vrouwen; dit aantal groeit. Nieuwe deelneemsters zijn van harte welkom.

De open en gezellige sfeer zorgt ervoor dat we na afloop verkwikt en gesterkt weer naar huis gaat.


Hoe gaan we om met een veranderende samenleving? Wat kun je zelf doen om je leven vorm te geven? Op welke manier kunnen we goed en kwaad begrijpen? Deze en andere vragen komen aan bod op deze maandagmiddag, waarin eigen ervaringen met zingeving centraal staan.


In november stond de middag in het teken van ‘Scheppingsverhalen uit alle windstreken; luisteren met een open oor naar een nieuw verhaal’.

Onze vertelster declameerde een scheppings-verhaal uit de Chinese traditie (Taoïsme) en een scheppingsverhaal vanuit de Hawaïaanse geschiedenis. Haar verteltalent trok haar toehoorsters mee in deze scheppingsverhalen over de kosmos en de aarde. Na elk verhaal werd de aanwezigen verzocht in tekening uit te beelden wat ze aan dit verhaal hadden overgehouden.

Advertentie


Uw bijdrage is belangrijk!


Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!


De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.


Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.


Neem voor meer informatie contact op met

Carola Goodwin 020-6945222