Wat willen wij?

Over Ons

Wat willen wij?


Wat willen wij bereiken?


De Amsterdamse Vrouwengroep brengt vrouwen van verschillende levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergrond met elkaar in contact, om in een informele sfeer kennis te nemen van de levensopvattingen, spiritualiteit en zingeving van de ander. De Vrouwengroep wil daarmee het gevoel van eigenwaarde van vrouwen versterken, opdat vrouwen met behoud van eigen identiteit, zelfbewust en krachtig kunnen deelnemen aan de samenleving, met respect voor het anders-zijn van de ander.


We willen, dat vrouwen in de multiculturele samenleving van nu, een brug kunnen slaan naar stadsgenoten. We willen dat zij zonder angst, meer met elkaar dan naast elkaar kunnen leven.

Kennis van de verschillende religies, culturen en gewoontes is daarbij heel belangrijk.

We willen ook, dat vrouwen weten wie ze zelf zijn en wat ze kunnen met hun mogelijkheden. We willen dat vrouwen dit kunnen verwoorden en in praktijk brengen.

Onze gesprekken zijn vaak een ontdekkingstocht èn een oefenplaats waarin onze vaardigheden groeien.