Wat doen wij?

Over Ons

Wat doen wij?


De Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA is een netwerkorganisatie, waarin vrouwen betrokken willen zijn bij de interreligieuze en interculturele dialoog.


Voor ons is dialoog het met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren zonder te oordelen. Het maakt niet uit wie of wat je bent.

We vinden dit vooral belangrijk wanneer je in een kleine groep in gesprek bent met vrouwen van verschillende levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergrond.

Er komen dan allerlei gevoelens en gedachten boven. Je staat stil bij wie je bent en wie je wilt zijn. Je beseft dat je niet alleen bent en je deelt deze gevoelens. Vaak zijn het gevoelens en ervaringen waar je moeilijk over praat. Soms zijn dit gevoelens die je niet bij jezelf wil toelaten.

Door herkenning stel je je open en wil je dit met elkaar delen. Het schept vertrouwen en er ontstaat respect en compassie.


Belangrijke taken van de kerngroep van de Amsterdamse Vrouwengroep zijn:

Het organiseren van gespreksbijeenkomsten.

Het leiden van gespreksgroepen.

Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden van ontmoeten.

Het creëren van mogelijkheden om zoveel mogelijk vrouwen van verschillende levensbeschouwingen en religies en niet religieuze vrouwen met elkaar in contact te brengen.

Het zoeken naar en onderhouden van contacten met andere vrouwenorganisaties.

Het deelnemen aan bijeenkomsten, symposia en conferenties.

Het breed bekend maken van de Amsterdamse Vrouwengroep.

Fondswerving. 


Advertentie


Uw bijdrage is belangrijk!


Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!


De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.


Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.


Neem voor meer informatie contact op met

Carola Goodwin 020-6945222