RLRA

Over Ons


Raad voor Levensbeschouwingen

en Religies te Amsterdam

(RLRA)


De RLRA vormt een platform waarin vertegenwoordigers van verschillende levensovertuigingen religies zitting hebben. Deze Raad komt om de 6 weken bijeen.


Doelstelling

De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA):

is actief voor de goede menselijke verhoudingen in de stad; uitgaande van de geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen van de deelnemende gemeenschappen.

is meldpunt voor discriminatie om godsdienst of levensbeschouwing.

bevordert religieuze en levensbeschouwelijke tolerantie door het organiseren van ontmoetingen en gespreksbijeenkomsten.

onderhoudt contacten met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

onderstreept het belang van spiritualiteit als factor in de opbouw van de multiculturele samenleving.


Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de RLRA>>>


Advertentie


Uw bijdrage is belangrijk!


Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!


De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.


Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.


Neem voor meer informatie contact op met

Crola Goodwin 020-6945222