Thema's

Ontmoetingsdagen


Thema's

Groepen van ongeveer acht vrouwen wisselen van gedachten over thema’s die betrekking hebben op het spanningsveld: “Wat wil ik zelf en wat wil ik met de soms lastige ander.”


Invulling

Het thema “Hoe om te gaan met discriminatie”, wat de Vrouwengroep in samenwerking met Amnesty International organiseerde, sloot bijvoorbeeld heel mooi aan bij het vorige thema “Laat zien wie je bent! Hoe doe je dat?”. We waren bijzonder blij met de professionele aanpak van Amnesty International. We konden daardoor een boeiende workshop aanbieden, met het doel om discriminatie beter te leren signaleren en vooral om adequaat te kunnen reageren.


De workshop “Luisteren met je hart”, die gegeven werd juni 2008, heeft ons geleerd hoe moeilijk het is om open en onbevangen te luisteren. “Je luistert altijd vanuit je eigen zekerheden, maar ook vanuit je onzekerheden. Als het kijken door een gekleurde bril. Realiseren dat je een dergelijke bril hebt, is nodig om open te kunnen luisteren.”


Interreligieuze dialoog 

“Voor mij is interreligieuze dialoog het onbevangen op zoek gaan naar elkaar”, vertelde Elbatoul Zembib van Ofra in haar inleiding op een van de ontmoetingsdagen.

Het geeft zeker wel eens wrijving, maar dat moet ook om te kunnen passen. Spreken met andere religieuzen vraagt nieuwsgierigheid zijn naar elkaar. Het vraagt openheid. Het vraagt empathie (inlevingsvermogen). Alles moet bespreekbaar zijn. En als eenmaal de dialoog op gang is gekomen, is continuïteit heel belangrijk.


Een reactie

Zo was een van de reacties van de deelneemsters: “Wat ben ik blij je te leren kennen en wat weet ik weinig van jou en je geloof af”.


Thema's

Zo kwamen onder anderen de volgende onderwerpen aan

de orde:

Wat is mijn identiteit?: iedereen is uniek en neemt in het leven haar eigen gevulde rugzakje mee.

Identiteit en vooroordelen: ondanks het gevoel steeds weer in een hokje geduwd te worden, is het de kunst om toch jezelf te blijven. Het is een proces en gun iedereen de kleine stapjes.

Vooroordelen, we hebben ze allemaal!: oordeel niet zo snel zonder kennis! Er gaat nog veel mis in de onderlinge communicatie.

God en Geld (Bezit): geniet van wat je bezit, maar deel het wel met anderen.

Wat geeft je leven zin: een opvallende conclusie! Boven het streven naar eigen geluk wil men vooral streven naar het geluk en welzijn van de medemens.

Begin en einde of is einde begin?: we weten eigenlijk niet hoe het na de dood is. We kunnen in het hier en nu streven om een goed en wijs mens te zijn.

Vooroordelen, vertekend beeld: vreemd duurt eigenlijk maar 5 minuten, dus hef het vertekende beeld op!

Laat zien wie je bent! Hoe doe je dat?: niet iedereen durft zich vrij te uiten, bang voor de reacties.

Discriminatie? Niet met Mij!: discriminatie komt veel meer voor dan we weten en teveel vrouwen laten het er bij zitten.

Begrijpt u mij? Luisteren en gehoord worden, hoe doe je dat?: objectief luisteren is de weg naar het hart van de ander.

De vrouw en haar inspiratie: inspiratie krijg je van elkaar.

Goed en kwaad: als het evenwicht verstoord is, begint het kwaad.

Minder is meer. Vasten, Voedsel voor de Ziel: vasten heeft alles te maken met zingeving. Een moment van bezinning.

Somberheid. Hoe ga ik er mee om en hoe herken je die bij de ander?

Discriminatie, Nee! Vebinden, Ja! Iedereen wil met respect en menswaardigheid behandeld worden. Niet kwetsend, maar met acceptatie van de eigenheid.

Slavernij en wij. Wat doet het met mij? 'Stil verleden': de herinnering aan het leven van grootouders en overgrootouders, hun worsteling voor een menswaardigleven. 'Stil verleden', ook met woede en ongeloof dat er in Nederland zo weinig informatie is geweest over wat er werkelijk is gebeurt ten tijde van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen.

Advertentie


Uw bijdrage is belangrijk!


Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!


De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.


Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.


Neem voor meer informatie contact op met

Carola Goodwin 020-6945222