Home

Oproep tot verdraagzaamheid.


In de  achterliggende zomermaanden is er in Nederland en in de wereld veel gebeurd.

Vele onschuldige mensen is leed aangedaan. In de eerste plaats gaat ons medeleven uit naar alle mensen die familie, vrienden, collega’s, buren hebben verloren, of die op andere wijze zijn getroffen.


In de hele wereld is er conflict en lijkt elke vorm van menselijkheid ver weg. Het zou goed zijn, als  er in Nederland het gevoel van erkenning en respect voor elkaar, een open gesprek, blijft bestaan, opdat Nederland niet een strijdplek wordt waar conflicten in de wereld worden bevochten, maar  een land waar mensen toenadering en steun zoeken bij elkaar. Dat vraagt ook om herkenning voor de angst, verdriet, wanhoop en gevoel van machteloosheid van de mensen de verschillende religies en culturen om je heen.

Iedereen heeft behoefte aan een plek waar hij of zij zichzelf mag zijn, waar hij of zij respect en erkenning voor het zijn ervaart. Op veel plekken in de wereld ontbreekt dat, ook op plekken in Nederland. Vanuit deze gedachten is het begrijpelijk dat mensen opkomen voor familie en vrienden, en voor het volk waarmee zij zich verbonden voelen.


Ik ben geschrokken te zien hoe  sommige mensen in Nederland elkaar benaderen en hoe die benadering kan leiden tot diepgewortelde angst. En vandaaruit tot onverdraagzaamheid en haat, tot uitsluiting en doodsbedreiging.


In plaats iemand de schuld te geven van een conflict ergens anders in de wereld, roepen we op om verdraagzaam en respectvol te zijn op Twitter, Facebook en andere media.  Een open gesprek lost zoveel meer op dan schelden en het roepen van jouw goed- of foutgedachten.

Vrede  kan alleen samen. Het lijkt  gemakkelijker om je mee te laten slepen in negativiteit ten opzichte van anderen, dan de vrede te zoeken. Velen hebben over de conflicten in de wereld een eigen mening en oordeel en dat mag ook in Nederland. Oordeel niet te snel en wees alsjeblieft voorzichtig in de keuze  van je woorden op de sociaalmedia of bij iemand die je niet kent.

We weten niet  hoe de conflict in de wereld zich gaan ontwikkelen daarom deze oproep  aan iedereen die dit leest.


Onze samenleving is sterk, maar ook kwetsbaar. Je bent elkaar veel sneller kwijt dan dat er in jaren “samen” is opgebouwd.


Tot slot zouden we iedereen willen meegeven: Wanneer je het gevoel veiligheid en geloof in de toekomst  kwijt bent, zoek steun bij vrienden of bekenden die je geloof en hoop terug kunnen geven.

Laten we blijven geloven in een goede afloop.


Ank Veenstra

Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA

Laatste Nieuws


Het laatste nieuws leest u op ons Nieuws Blog,

of in de nieuwsbrief.


De Vrouwengroep geeft één keer per maand een digitale nieuwsbrief uit, met artikelen, verslagen en een agenda "Ontmoeten van je buurvrouw/buurman in Amsterdam en omgeving" met activiteiten rond de interreligieuze dialoog, informatie over verschillende activiteiten, en andere gerelateerde onderwerpen.

Over Ons


De Amsterdamse Vrouwengroep brengt vrouwen van verschillende levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergrond met elkaar in contact, om in een informele sfeer kennis te nemen van de levensopvattingen, spiritualiteit en zingeving van de ander.


Meer informatie over wat wij willen, wat wij doen, wie we zijn, waarom alleen vrouwen of informatie over de RLRA, klik hier >>>.


Ontmoeting & Verdieping op de Maandagmiddag


Heb je ook zo’n behoefte aan contact?


Kom dan naar de groep 'Ontmoeting & Verdieping op de Maandagmiddag'.


Voor meer informatie klik hier >>>.

Ontmoetingsdagen


De Vrouwengroep geeft één keer per maand een digitale nieuwsbrief uit, met artikelen, verslagen en een agenda "Ontmoeten van je buurvrouw/buurman in Amsterdam en omgeving" met activiteiten rond de interreligieuze dialoog, informatie over verschillende activiteiten, en andere gerelateerde onderwerpen.


Voor meer informatie over de doelstelling, organisatie en thema's van de ontmoetingsdagen, klik hier >>>.

Voor Jonge Meiden


Jouw bijdrage is belangrijk!


Lijkt het je leuk om samen te werken met andere vrouwen?

Ben je op zoek naar een plek om een snuffelstage, maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk te doen?

voor meer informatie klik hier >>>.

Advertentie


Uw bijdrage is belangrijk!


Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom! 


De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag. 


Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.


Neem voor meer informatie contact op met

Carola Goodwin: 020-6945222