Wat willen wij?

De Amsterdamse Vrouwengroep

Vrouwengroep van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA)

Vrouwen van verschillende

religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden

in gesprek

Respect geven,

zelf respectvol zijn,

dan …

krijg je respect terug

 

Respect en compassie

leiden tot

veiligheid en vertrouwen;

je mag zijn wie je bent.

Over Ons

Wat willen wij?

 

Wat willen wij bereiken?

 

De Amsterdamse Vrouwengroep brengt vrouwen van verschillende levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergrond met elkaar in contact, om in een informele sfeer kennis te nemen van de levensopvattingen, spiritualiteit en zingeving van de ander. De Vrouwengroep wil daarmee het gevoel van eigenwaarde van vrouwen versterken, opdat vrouwen met behoud van eigen identiteit, zelfbewust en krachtig kunnen deelnemen aan de samenleving, met respect voor het anders-zijn van de ander.

 

We willen, dat vrouwen in de multiculturele samenleving van nu, een brug kunnen slaan naar stadsgenoten. We willen dat zij zonder angst, meer met elkaar dan naast elkaar kunnen leven.

Kennis van de verschillende religies, culturen en gewoontes is daarbij heel belangrijk.

We willen ook, dat vrouwen weten wie ze zelf zijn en wat ze kunnen met hun mogelijkheden. We willen dat vrouwen dit kunnen verwoorden en in praktijk brengen.

Onze gesprekken zijn vaak een ontdekkingstocht èn een oefenplaats waarin onze vaardigheden groeien.

 

Contact

 

Amsterdamse Vrouwengroep

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

Contactpersoon: Carola Goodwin

Nieuwsbrief

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

kan door een e-mail te sturen naar:

 

Donateur worden?

 

Wilt u ons werk steunen?

Wordt dan donateur!

 

Een donatie is welkom op

ING-rekening NL14 INGB 0009674548

t.n.v. stg raad v levensbesch & religies vrouwengroep