RLRA

De Amsterdamse Vrouwengroep

Vrouwengroep van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA)

Vrouwen van verschillende

religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden

in gesprek

Respect geven,

zelf respectvol zijn,

dan …

krijg je respect terug

 

Respect en compassie

leiden tot

veiligheid en vertrouwen;

je mag zijn wie je bent.

Over Ons

 

Raad voor Levensbeschouwingen

en Religies te Amsterdam

(RLRA)

 

De RLRA vormt een platform waarin vertegenwoordigers van verschillende levensovertuigingen religies zitting hebben. Deze Raad komt om de 6 weken bijeen.

 

Doelstelling

De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA):

 • is actief voor de goede menselijke verhoudingen in de stad; uitgaande van de geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen van de deelnemende gemeenschappen.
 • is meldpunt voor discriminatie om godsdienst of levensbeschouwing.
 • bevordert religieuze en levensbeschouwelijke tolerantie door het organiseren van ontmoetingen en gespreksbijeenkomsten.
 • onderhoudt contacten met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.
 • onderstreept het belang van spiritualiteit als factor in de opbouw van de multiculturele samenleving.

   

  Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de RLRA>>>

   

Advertentie

 

Uw bijdrage is belangrijk!

 

Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!

 

De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.

 

Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.

 

Neem voor meer informatie contact op met

Crola Goodwin 020-6945222

 

Contact

 

Amsterdamse Vrouwengroep

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

Contactpersoon: Carola Goodwin

Nieuwsbrief

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

kan door een e-mail te sturen naar:

 

Donateur worden?

 

Wilt u ons werk steunen?

Wordt dan donateur!

 

Een donatie is welkom op

ING-rekening NL14 INGB 0009674548

t.n.v. stg raad v levensbesch & religies vrouwengroep