Vrouwen in gesprek

De Amsterdamse Vrouwengroep

Vrouwengroep van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA)

Vrouwen van verschillende

religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden

in gesprek

Respect geven,

zelf respectvol zijn,

dan …

krijg je respect terug

 

Respect en compassie

leiden tot

veiligheid en vertrouwen;

je mag zijn wie je bent.

Ontmoetingsdagen

 

 

Amsterdamse vrouwen in gesprek

over identiteit en samenleving

 

De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert sinds 2003 Vrouwenontmoetingsdagen in samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld het Ignatiushuis. Tijdens deze dagen wisselen vrouwen, van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden, kennis, inzichten en levenservaringen uit.

 

Iedere Vrouwenontmoetingsdag heeft een eigen thema.

Het thema gaat altijd over “ik”, mijn identiteit en de ander. De centrale vraag is steeds:”Hoe kunnen we in de huidige maatschappij onszelf zijn én respectvol met de ander omgaan.

 

Het werken in kleine, open gesprekgroepen is tijdens de vrouwenontmoetingsdagen een belangrijk onderdeel.

 

Kom!..... Uw mening doet ertoe!!!

Interreligieuze of interculturele dialoog is een dialoog tussen beschavingen.

 

Verslagen

Van iedere ontmoetingsdag is een verslag gemaakt.

Deze verslagen staan in het archief en kunt u hier>>> lezen.

 

Inlichtingen

Bel of mail voor inlichtingen over de ontmoetingsdagen:

Carola Goodwin

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

 

Voor meer informatie over de doelstellingen en de organisatie, klikt u hier >>>.

Voor meer informatie over de Thema's, klikt u hier >>>.

Advertentie

 

Uw bijdrage is belangrijk!

 

Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!

 

De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.

 

Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.

 

Neem voor meer informatie contact op met

Carola Goodwin 020-6945222

Contact

 

Amsterdamse Vrouwengroep

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

Contactpersoon: Carola Goodwin

Nieuwsbrief

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

kan door een e-mail te sturen naar:

 

Donateur worden?

 

Wilt u ons werk steunen?

Wordt dan donateur!

 

Een donatie is welkom op

ING-rekening NL14 INGB 0009674548

t.n.v. stg raad v levensbesch & religies vrouwengroep