Doelstelling en Organisatie

De Amsterdamse Vrouwengroep

Vrouwengroep van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA)

Vrouwen van verschillende

religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden

in gesprek

Respect geven,

zelf respectvol zijn,

dan …

krijg je respect terug

 

Respect en compassie

leiden tot

veiligheid en vertrouwen;

je mag zijn wie je bent.

Ontmoetingsdagen

 

Doelstelling en Organisatie

Amsterdamse vrouwen in gesprek

over identiteit en samenleving

 

Doelstelling

Het gaat er bij de ontmoetingsdagen vooral om, het zelfvertrouwen te versterken en om van elkaar te leren. Een gesprek in een kleine groep en luisteren naar ieders belevingsverhalen leidt tot meer begrip en waardering voor elkaar.

De eigen identiteit krijgt waarde en erkenning en het blijkt vaak dat vreugde, zorgen, verdriet en levensdoel dichter bij elkaar liggen dan men meende te weten.

 

Iedere religie en levensbeschouwing kent veel verschillende groeperingen.

Deze stromingen trachten met hun verschillende gebruiken, rituelen, standpunten en ideëen een weg te vinden in ons land. We hopen dat onze ontmoetingsdagen leiden naar meer begrip.

 

Invulling

Gemiddeld 80 vrouwen, heel verschillend van levensovertuiging, afkomst en leeftijd bezoeken een ontmoetingsdag. Zij ervaren, hoe belangrijk het is om zelf te ontdekken wat mensen uit de verschillende religies en levensovertuigingen beweegt. Deze vrouwen geven elkaar kracht om zelfbewust deel te nemen aan onze samenleving.

 

In groepen van ongeveer acht vrouwen wisselt men van gedachten over thema’s die betrekking hebben op het spanningsveld: “Wat wil ik zelf en wat wil ik met de soms lastige ander.”

 

Daarnaast wordt er de ene keer heerlijk gegeten, veel gepraat, gelachen en muziek gemaakt; een andere keer is er een interessante workshop, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. De dag wordt altijd afgesloten met een meditatief moment met muziek, voordrachten, of een korte ceremonie uit een van de religies of levensbeschouwingen.

Advertentie

 

Uw bijdrage is belangrijk!

 

Vindt u ook dat vrouwen veel met elkaar kunnen delen? Heeft u tijd over en bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte welkom!

 

De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert o.a. de Vrouwenontmoetingsdagen en Ontmoeting en Verdieping op de Maandagmiddag.

 

Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast kunt u met uw enthousiasme en inzet een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van onze middagen.

 

Neem voor meer informatie contact op met

Carola Goodwin 020-6945222

 

Contact

 

Amsterdamse Vrouwengroep

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

Contactpersoon: Carola Goodwin

Nieuwsbrief

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

kan door een e-mail te sturen naar:

 

Donateur worden?

 

Wilt u ons werk steunen?

Wordt dan donateur!

 

Een donatie is welkom op

ING-rekening NL14 INGB 0009674548

t.n.v. stg raad v levensbesch & religies vrouwengroep