Nieuwsbrief

De Amsterdamse Vrouwengroep

Vrouwengroep van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA)

Vrouwen van verschillende

religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden

in gesprek

Respect geven,

zelf respectvol zijn,

dan …

krijg je respect terug

 

Respect en compassie

leiden tot

veiligheid en vertrouwen;

je mag zijn wie je bent.

Nieuwsbrief

Contact

 

Amsterdamse Vrouwengroep

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

Contactpersoon: Carola Goodwin

De nieuwsbrief lezen

 

Bekijk de laatst verschenen editie van de nieuwsbrief hier >>>

 

De Vrouwengroep geeft één keer per maand een digitale nieuwsbrief uit, met artikelen, verslagen en een agenda "Ontmoeten van je buurvrouw/buurman in Amsterdam en omgeving" met activiteiten rond de interreligieuze dialoog, informatie over verschillende activiteiten, en andere gerelateerde onderwerpen.

 

 

Maandelijks ontvangen

 

Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar:

info@amsterdamsevrouwengroep.nl

 

 

 

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief

 

Heeft u zelf interessante kopij voor onze nieuwsbrief, houdt u dan rekening met het volgende:

 

  • De Nieuwsbrief verschijnt aan het einde van elke maand.
  • Kopij dient te worden ingeleverd vóór de 20e van de maand bij de Redactie.
  • De Redactie verzoekt u dringend om vooraf bij de desbetreffende organisatie te checken of uw kopij in onze Nieuwsbrief mag worden opgenomen!
  • De Redactie behoudt zich het recht voor om kopij, die niet relevant is voor de doelgroep van deze Nieuwsbrief, niet op te nemen.

 

 

De redactie

 

Gerrie van Krevel, 020-690 23 78 g.krevel@chello.nl

Nieuwsbrief

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

kan door een e-mail te sturen naar:

 

Donateur worden?

 

Wilt u ons werk steunen?

Wordt dan donateur!

 

Een donatie is welkom op

ING-rekening NL14 INGB 0009674548

t.n.v. stg raad v levensbesch & religies vrouwengroep